Seniorer utvecklar vården och slår samtidigt hål på myter

  1. Uppdrag Kunskap – Två år senare.

Vi återsågs i Lund för en heldagsträff inklusive kväll och därtill med ett förmiddagsprogram för nästa dag. Redan det var ju fantastiskt! Dessutom hade de som inte kunde delta hört av sig skriftligt eller muntligt och berättat om sina erfarenheter under året som gått. Med andra ord: ”Uppdrag Kunskap” lever.

Bakom återträffsinitiativet stod Margareta Jansson, Britt-Marie Ligne Carlsson och Britta Stenstam. Temat var: Vad är det vi vet nu med anknytning till ”Äldre Kan” som vi inte visste för 3 år sedan? Vad är det som hunnit hända

1)      i samhället och tidsandan?

2)      i vården och omsorgen generellt?

3)      inuti oss själva, var för sig och tillsammans?

Dagen leddes av Bodil Jönsson som också sammanställt dokumentationen här: Uppdrag Kunskap – två år senare.

  1. Uppdrag Kunskap – Ett år senare

Somliga projekt är dagsländor – och det behöver inte vara något fel på det. Det kan höra till deras inneboende natur. Andra projekt verkar över längre tid och hittar sina egna obändiga vägar. Det ettåriga Uppdrag Kunskap, www.uppdragkunskap.se, som pågick 2013-2014 var av den senare sorten.

Du hittar dokumentationen här: Uppdrag Kunskap – ett år senare

Uppdrag Kunskap – ettårigt projekt 2013-2014

20 deltagare valdes försommaren 2013 ut för ett unikt ettårigt kunskapsprojekt inom äldrevård och äldreomsorg, där de under forskningshandledning utvecklade den kunskap och erfarenhet som ett långt yrkesliv hade gett dem. Allt för att göra en unik och bearbetad kunskap tillgänglig för framtiden.

Ladda ned rapporten: Slutrapport Uppdrag Kunskap

Vad betyder det att man under sin ålderdom, som kanske uppgår till en tredjedel av livet, kommer att kunna se bättre, höra bättre, röra sig bättre, ha mindre ont än tidigare generationer i samma ålder? Vad kommer denna stora och nya grupp äldre att vilja göra utifrån sådana förutsättningar som gamla människor aldrig tidigare haft?

År 2011 lade professor Bodil Jönsson fram en idé om att skapa möjligheter för särskilt intresserade att bli seniordoktorander. Två år senare kom den tanken att utvecklas till ett projekt, Uppdrag Kunskap, i Sveriges Kommuner och Landstings stora fleråriga nationella satsning på Bättre liv för sjuka äldre. Planering och genomförande skedde i samarbete med Vårdalinstitutet vid Lunds universitet som hade långvarig erfarenhet av att nyttiggöra forskning och yrkeserfarenheter inom vård och omsorg. Rapporten presenterar såväl projektet Uppdrag Kunskap, dess bakgrund, syfte, upplägg och genomförande som det kollektiva resultatet och de individuella: deltagarnas kunskapsbidrag med syfte att göra livet bättre för framtidens sjuka äldre.

weblogos_wp

 

sv  – to English page-