Seniorer utvecklar vården och slår samtidigt hål på myter

150615 Uppdrag Kunskap – Ett år senare

Somliga projekt är dagsländor – och det behöver inte vara något fel med det. Det kan höra till deras inneboende natur. Andra projekt verkar över längre tid och hittar sina egna obändiga vägar. Det ettåriga Uppdrag Kunskap, www.uppdragkunskap.se, som pågick 2013-2014 var av den senare sorten.

Här finner du uppföljningen av projektet: Uppdrag Kunskap – ett år senare

140904 Uppdrag Kunskap

20 deltagare valdes försommaren 2013 ut för ett unikt kunskapsprojekt inom äldrevård och äldreomsorg, där de under forskningshandledning har fått utveckla den kunskap och erfarenhet som ett långt yrkesliv gett.

Ladda ned rapporten: Slutrapport Uppdrag Kunskap

Vad betyder det att man under sin ålderdom, som kanske uppgår till en tredjedel av livet, kommer att kunna se bättre, höra bättre, röra sig bättre, ha mindre ont än tidigare generationer i samma ålder? Vad kommer denna stora och nya grupp äldre att vilja göra utifrån sådana förutsättningar som gamla människor aldrig tidigare haft?

År 2011 lade professor Bodil Jönsson fram en idé om att skapa möjligheter för särskilt intresserade att bli seniordoktorander. Två år senare kom den tanken att utvecklas till ett projekt, Uppdrag Kunskap, i Sveriges Kommuner och Landstings stora fleråriga nationella satsning på Bättre liv för sjuka äldre. En av utgångspunkterna för Uppdrag Kunskap var att äldre inte bara har en plats i kunskapssamhället utan också kan bidra till att förnya det. Om personer som arbetat inom äldrevård och äldreomsorg och som nu själva är i pensionsåldern fick möjlighet att vidareutveckla sina erfarenhetskunskaper så att dessa kunde bäras vidare i andras händer – skulle de ta chansen? Vad skulle de i så fall välja för inriktningar? Och vad skulle ett försöksprojekt involverande en mindre skara av dem kunna leda till?

Uppdrag Kunskap kom att omfatta 20 seniorer med lång yrkesbakgrund inom äldrevård och äldreomsorg. Planering och genomförande skedde i samarbete med Vårdalinstitutet vid Lunds universitet som har långvarig erfarenhet av att nyttiggöra forskning och yrkeserfarenheter inom vård och omsorg.

Denna rapport berättar om bakgrunden och syftet med projektet Uppdrag Kunskap. Här presenteras också deltagarnas individuella bidrag till att göra livet bättre för framtidens sjuka äldre.

Ladda ned rapporten: Slutrapport Uppdrag Kunskap

weblogos_wp

 

sv  – to English page-