Om Uppdrag Kunskap

Hur ska man ta tillvara seniorers kunskap och långa erfarenhet till gagn för en bättre vård och omsorg av mest sjuka äldre?

I ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vårdalinstitutet, ges nu 20 seniorer med bakgrund från ett arbetsliv inom vård och omsorg möjlighet att strukturera och fördjupa sin kunskap under akademisk ledning. Projektet Uppdrag Kunskap pågår under ett år med start 1 augusti. Under maj månad 2014 presenteras resultatet.

– Det här är ett nytt sätt att involvera seniorer i utformningen av vård och omsorg och även en hittills oprövat sätt att ta tillvara äldre medarbetares erfarenheter, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL .

Vårdalinstitutet ser initiativet som nydanande:

– Att vi i akademin och i samhället får upp ögonen för att äldre är de som kan bidra till briljanta förslag för att göra vården och omsorgen om de äldre bättre, det är verkligen nytt, säger Gerd Ahlström, chef för Vårdalinstitutet. Ingen kan vara bättre skickad än de med stor erfarenhet och viljan att dela med sig av den till andra.

Initiativet kommer från Bodil Jönsson, professor emerita, som kommer att spela en aktiv roll i projektet.

– Det finns många äldre medarbetare som brinner för att få fortsätta utveckla sina kunskaper och nu får 20 av dem möjlighet, säger hon.

Bodil Jönsson är övertygad om att resultaten kommer att bli spännande och användbara.

– En viktig orsak till det är att en ny dimension kommer till. Du kan ha arbetat ett helt liv med äldre, men det är när du själv blir gammal som du får en djupare förståelse.

Både SKL och Vårdalinstitutet ser många värden med projektet:

• Vården och omsorgen av sjuka äldre kommer att kunna förbättras genom dessa förnyade former för kunskapsöverföring mellan äldre och yngre sjukvårdspersonal
• Fler människor kommer att aktivt kunna bidra till det gemensamma långt efter pensionsåldern
• Ett antal arbetsplatser kommer att få del av den kunskap som annars kan försvinna med pensionerade medarbetare

Deltagarna väljs ut av Vårdalinstitutet och SKL och den 1 augusti kommer deltagarna att presenteras. Urvalet i denna pionjäromgång görs med ledning av både de sökandes bakgrund/meritering och de inriktningar de själva brinner för att få vidareutveckla. Ambitionen är att sätta samman en grupp med så bra förutsättningar som möjligt för att ge vården av sjuka äldre ett substantiellt tillskott av erfarenhetsbaserad bearbetad kunskap.

2013-04-11