Workshops

Lund 2-3 september. Tema: Tjugo pionjärer påbörjar ett unikt projekt.

Margretetorp, Ängelholm 5-6 november. Tema: Kunskapens immateriella väsen – om kunskap som bär över tid och rum.

Högberga, Stockholm 11-12 februari. Tema: Vården och tidsandan, om hur det varit och om hur det kan bli.

Lund 5-6 maj. Tema: Magnolia, klang- och jubeltid, resultat så långt och stöd till fortsättningen.

Vid samtliga tillfällen står de tjugo deltagarnas eget arbete i centrum. Det mesta arbetet utförs under mellanperioderna. Då har man individuell handledning och kan också samspela på ett gemensamt forum.   

2013-04-09