Om bilden

Vinjettbilden för Uppdrag Kunskap gjordes ursprungligen till en vandringsutställning år 1999-2000 om våra föreställningar om biblioteket. Du kan läsa mer här.

2013-04-08