Intervjuer

Bodil Jönsson

Bodil Jönsson

Var kommer idén ifrån, Bodil Jönsson? 

– I och för sig var det i mitt huvud som idén dök upp, men den har förstås rötter från många olika håll. När vi nu är så många som ska bli så gamla samtidigt som vi är rimligt friska – vad kan vi då hjälpa till med? Jo, bland annat att bearbeta våra egna erfarenheter och kunskaper så att de kan bli användvärda för andra, oberoende av oss. En sorts pay-back, alltså, men till framtiden. Uppdrag Kunskap berör människor som arbetat länge med vård och omsorg om sjuka äldre och som nu själva börjar bli gamla. Rimligen har de unika möjligheter att få fram nya kunskaper av värde för framtidens äldre. Vilket slöseri att inte ta vara på den möjligheten!

 

Gerd Ahlström

Gerd Ahlström

Vilka vinster blir detta för Vårdalinstitutet, Gerd Ahlström?

– Detta är helt i linje med Vårdalinstitutets uppdrag, det vill säga att inte göra det som alla andra gör, utan gå före och visa på nya värden och betydelsen av att förändra, att ”ploga vägen för ny utveckling”. Satsningen på Uppdrag Kunskap stärker vår tidigare äldreforskning på de mest sjuka äldre och vi ser framför oss hur många idéer och synsätt kommer att diskuteras och brytas mot varandra. Det är detta som utmärker den kreativa miljö som vi kan erbjuda deltagarna. Vårdalinstitutets styrelse ser mycket positivt på satsningen och uppskattar samarbetet med SKL och har stor tillit till att det blir bra när initiativtagaren Bodil Jönsson också finns med i genomförandet.

 

Maj Rom

Maj Rom

Varför engagerar sig SKL i detta, Maj Rom?

– Vem är mer motiverad att söka ny kunskap om åldrandet än den det snart berör? Innovationer behövs inom vård och omsorg om äldre för att vi ska klara framtida utmaningar. Att bidra till att det finns aktiva informerade och medskapande seniorer är viktigt för SKL.

 

 

Vad hoppas ni på för resultat?

Bodil Jönsson: Det första resultatet blir antalet ansökningar. Man kan ju egentligen inte veta något om intresset och beredvilligheten förrän man har provat – och det är det än så länge ingen som har gjort. Sedan blir själva processen spännande: vad blir det som de 20 deltagarna kommer att vilja mejsla ut, och hur långt kommer de att kunna nå tillsammans med ett starkt akademiskt stöd under ett år? Slutligen blir det intressant att titta på helheten i resultaten: hur skiljer sig den nya kunskap som skapats här från kunskaper vunna på andra sätt?

Gerd Ahlström: Viktiga forskningsidéer som annars aldrig skulle formulerats på det sättet och att denna satsning återkommer så fler får tillfälle utöver de 20 som kommer att bli utvalda. På lång sikt kan dylika satsningar förhoppningsvis ändra synen på vad åldrandet är och minska ålderismen. Detta då det blir tydligt i samhället att äldre har förmågor att kunna bidra till vetenskaplig kunskap med stor potential för en förbättrad vård och omsorg.

Maj Rom: Ny kunskap och nya idéer kring hur vi kan utveckla och förbättra vård och omsorg till äldre i Sverige.

 

2013-04-15